Garanti Yatırım Tanıtım Animasyonu
Fikir

Garanti Bankası için, Lumatika Creative ile birlikte hazırladığımız animasyonda, altının bir yatırım aracı olarak verimliliğini ve yatırımcılar için markanın sunduğu araçları, herkesin anlayabileceği bir dil ile anlatan konsept üzerinde çalıştık. Bu doğrultuda grafik temelli infografik bir animasyon üzerinde yoğunlaşmaya karar verdik.

Tasarım

Animasyon için metnin akışı doğrultusunda storyboardları çizdikten sonra özel olarak grafikler hazırladık. Tüm grafikler tek tek anime edildikten sonra metin ile birlikte senkron bir hale getirerek animasyona son şeklini verdik.
Back to Top